ReadyPlanet.com
dot
dot
ดาวเรือง
dot
bulletพันธุ์ดาวเรือง
bulletการเตรียมแปลง
bulletการเพาะเมล็ด
bulletการปลูก
bulletการดูแลรักษา
bulletโรคดาวเรือง
bulletแมลงศัตรูดาวเรือง
bulletการจัดการศัดรูดาวเรือง
dot
มะเขือยาว
dot
bulletแมลงศัตรูมะเขือยาว
bulletโรคมะเขือยาว
bulletจำหน่ายกล้ามะเขือยาวเสียบยอด
dot
พริก
dot
bulletพริกขี้หนู
bulletพริกขี้หนูหอม
bulletพริกเหลือง
bulletโรคและแมลงศัดรูของพริก
bulletการจัดการศัตรูพริก
bulletสารเคมีที่ใช้ในพริก
dot
มะเขือเทศ
dot
bulletมะเขือเทศสีดา
bulletมะเขือเทศผลใหญ่
bulletมะเขือเทศราชินี
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletจำหน่ายต้นกล้าชนิดต่างๆ
dot
Newsletter

dot
dot
LINK
dot
bulletKasetsart U.
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
dot
เรื่องราวน่ารู้
dot
bulletหญ้าแฝก....หญ้ามหัศจรรย์เพื่อการอนุรักษ์
การเตรียมแปลง

1.     ไถผาน 3 หรือ 7 ตากดินไว้ก่อนย้ายปลูกประมาณ 1 เดือน

2.     หลังจารกตากดินครบ 1 เดือนหว่านโดโลไมท์หรือปูนขาวอัตรา 300-400 กิโลกรัมต่อไร่แล้วตีพรวน (ในกรณีที่ต้องปลูกซ้ำที่เดิมให้หว่านโดโลไมท์หรือปูนขาวแล้วขังน้ำท่วมไว้ในแปลงประมาณ 7 วัน แล้วปล่อยให้ดินแห้ง แล้วค่อยตีพรวนโรตารี่)

 

3.     ขึ้นแปลงเตรียมย้ายปลูกตามขนาดแปลงดังนี้

-    ฤดูหนาว-ร้อน (กันยายน-เมษายน) ขึ้นแปลงขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 25-30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร ระยะปลูกให้ 35×35 เซนติเมตร(ระหว่างต้น×ระหว่างแถว) พื้นที่หนึ่งไร่ปลูกประมาณ 4,200-4,500 ต้น

-    ฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) ขึ้นแปลงขนาดกว้าง 80 เซนติดเมตร สูง 30 35 เซนติเมตรระยะห่างระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร ระยะปลูกใช้ 50×50 เซนติเมตร (ระหว่างต้น×ระหว่างแถว) พื้นที่หนึ่งไร่ ปลูกประมาณ 4,200-4,500 ต้น

-    วัสดุที่ใช้ในการรองแปลงปลูกคือ ใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ในกรณีที่เป็นพื้นที่ปลูกซ้ำที่เดิมให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม (สามารถคุมได้เฉพาะโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา เหี่ยวเหลือง) ผสมกับปุ๋ยหมัก อัตราใช้ ไตรโคเดอร์ม่า ฮาเซียนั่ม 1 กิโลกรัมต่อ ปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ฮาเซียนั่ม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ ในแต่ละท้องที่Copyright © 2010 All Rights Reserved.