ReadyPlanet.com
dot
dot
ดาวเรือง
dot
bulletพันธุ์ดาวเรือง
bulletการเตรียมแปลง
bulletการเพาะเมล็ด
bulletการปลูก
bulletการดูแลรักษา
bulletโรคดาวเรือง
bulletแมลงศัตรูดาวเรือง
bulletการจัดการศัดรูดาวเรือง
dot
มะเขือยาว
dot
bulletแมลงศัตรูมะเขือยาว
bulletโรคมะเขือยาว
bulletจำหน่ายกล้ามะเขือยาวเสียบยอด
dot
พริก
dot
bulletพริกขี้หนู
bulletพริกขี้หนูหอม
bulletพริกเหลือง
bulletโรคและแมลงศัดรูของพริก
bulletการจัดการศัตรูพริก
bulletสารเคมีที่ใช้ในพริก
dot
มะเขือเทศ
dot
bulletมะเขือเทศสีดา
bulletมะเขือเทศผลใหญ่
bulletมะเขือเทศราชินี
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletจำหน่ายต้นกล้าชนิดต่างๆ
dot
Newsletter

dot
dot
LINK
dot
bulletKasetsart U.
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
dot
เรื่องราวน่ารู้
dot
bulletหญ้าแฝก....หญ้ามหัศจรรย์เพื่อการอนุรักษ์
พันธุ์ดาวเรือง

M A R I G O L D 

 เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่าย ในเบื้องต้นนี้ผมขอแบ่งสายพันธุ์ดาวเรืองออกเป็นสองประเภทตามลักษณะการใช้งานนะครับ  ก็คงจะแบ่งสายพันธุ์ดาวเรืองไว้สองประเภทใหญ่ครับ ประเภทแรกก็คือสายพันธุ์ตัดดอก ประเภทนี้มีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจมาก   มีการปลูกเพื่อใช้ดอกในงานต่างๆมากมายก่อให้เกิดการค้าขายมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาท และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องมาก    ส่วนประเภทที่สองคือสายพันธุ์ที่ใช้สำหรับปลูกในกระถาง เพื่อประดับอาคารสถานที่ในงานต่างๆโดยเฉพาะเพื่อการเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย ในวันที่ 5 ธันวาคม 
ของทุกปี 

                การใช้ดาวเรืองของประเทศไทยก็จะมีสองประเภทหลักนี้ คือตัดดอกเพื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยและนำไปใช้ในพิธีกรรมหรืองานมงคลต่างๆในทางศาสนา  และดาวเรืองกระถางที่ใช้มากในวันพ่อแห่งชาติ  โดยดาวเรืองทั้งสองประเภทนี้ผลิตโดยเกษตรกรคนละกลุ่มต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งในด้านการผลิตและการตลาด  ปริมาณการใช้พันธุ์ดาวเรือง คาดว่าประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นดาวเรืองตัดดอก  มีการประเมินกันว่ามีการใช้เมล็ดดาวเรืองประมาณ 80 – 100 ล้านเมล็ดต่อปี มูลค่าเมล็ดในระดับเกษตรกรก็อยู่ในราว 80 ล้านบาท มูลค่าดอกดาวเรืองที่เกษตรกรขายได้ก็คงจะอยู่ในราว  400 – 500 ล้านบาทต่อปี  มูลค่าของดอกดาวเรืองที่ค้าขายกันในตลาดรวมน่าจะมีเงินหมุนเวียนที่ระดับ 1000 ล้านบาท
ต่อปี 

                จากมูลค่าของดาวเรืองที่กล่าวข้างต้น ดูเหมือนจะไม่มากเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ แต่การปลูกดาวเรืองสามารถเป็นรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี  เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพอีกทางหนึ่ง  มีเกษตรกรจำนวนมากสามารถยึดอาชีพการปลูกดาวเรืองตัดดอกเป็นหลักได้เป็นเวลา 10-20 ปี ตั้งแต่ระยะแรกที่มีการนำพันธุ์ดาวเรืองเข้ามาพัฒนาในประเทศไทย

บาบูด้า n
   
   
   

 

ทวีโชค
   
   

  

เหลืองบางพระ

ซอฟเฟอร์เรนท์
   
   

 
จาไมก้า
  
   
   

  Copyright © 2010 All Rights Reserved.