ReadyPlanet.com
dot
dot
ดาวเรือง
dot
bulletพันธุ์ดาวเรือง
bulletการเตรียมแปลง
bulletการเพาะเมล็ด
bulletการปลูก
bulletการดูแลรักษา
bulletโรคดาวเรือง
bulletแมลงศัตรูดาวเรือง
bulletการจัดการศัดรูดาวเรือง
dot
มะเขือยาว
dot
bulletแมลงศัตรูมะเขือยาว
bulletโรคมะเขือยาว
bulletจำหน่ายกล้ามะเขือยาวเสียบยอด
dot
พริก
dot
bulletพริกขี้หนู
bulletพริกขี้หนูหอม
bulletพริกเหลือง
bulletโรคและแมลงศัดรูของพริก
bulletการจัดการศัตรูพริก
bulletสารเคมีที่ใช้ในพริก
dot
มะเขือเทศ
dot
bulletมะเขือเทศสีดา
bulletมะเขือเทศผลใหญ่
bulletมะเขือเทศราชินี
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletจำหน่ายต้นกล้าชนิดต่างๆ
dot
Newsletter

dot
dot
LINK
dot
bulletKasetsart U.
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
dot
เรื่องราวน่ารู้
dot
bulletหญ้าแฝก....หญ้ามหัศจรรย์เพื่อการอนุรักษ์
การปลูก

 

การย้ายปลูก

1.     ก่อนย้ายปลูก 3 – 4 วันให้ขังน้ำท่วมแปลงไว้ให้ชื้น (น้ำซึมลงไปในพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร) แล้วปล่อยน้ำออก พร้อมกับพ่นสารเคมีคุมฆ่าวัชพืช โดยสารเคมีที่แนะนำให้ใช้คือ กรัมม๊อกโซน (สารฆ่าวัชพืช) อัตรา 12.5 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ผสมกับ สต๊อมหรือแลสโซ่ (สารคุมวัชพืช) อัตรา 12.5 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นลงในแปลง ในกรณีที่แปลงมีความชื้นไม่เพียงพอสารเคมีคุมฆ่าวัชพืชจะใช้ไม่ได้ผล

2.     ในวันที่ย้ายปลูกให้ปล่อยน้ำเข้าแปลงให้ชุ่ม เจาะหลุมปลูกใส่ปุ๋ยรอบก้นหลุมสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 2 กรัม (1 ช้อนชา) ต่อหลุมและหยอดฟูราดานอัตรา 1 กรัม (ครึ่งช้อนชา) เกลี่ยดินกลบเม็ดปุ๋ยและฟูราดานเล็กน้อยเพื่อไม่ให้รากของต้นกล้าดาวเรืองที่ย้ายปลูกใหม่สัมผัสกับปุ๋ยโดยตรง

3.     ย้ายปลูกดาวเรืองลงแปลงในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น.เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
(ในกรณีที่ไม่มีแสงแดดสามารถย้ายปลูกได้ตลอดวัน)

4.     หลังจากย้ายปลูกรดน้ำตามให้ชุ่ม

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.