ReadyPlanet.com
dot
dot
ดาวเรือง
dot
bulletพันธุ์ดาวเรือง
bulletการเตรียมแปลง
bulletการเพาะเมล็ด
bulletการปลูก
bulletการดูแลรักษา
bulletโรคดาวเรือง
bulletแมลงศัตรูดาวเรือง
bulletการจัดการศัดรูดาวเรือง
dot
มะเขือยาว
dot
bulletแมลงศัตรูมะเขือยาว
bulletโรคมะเขือยาว
bulletจำหน่ายกล้ามะเขือยาวเสียบยอด
dot
พริก
dot
bulletพริกขี้หนู
bulletพริกขี้หนูหอม
bulletพริกเหลือง
bulletโรคและแมลงศัดรูของพริก
bulletการจัดการศัตรูพริก
bulletสารเคมีที่ใช้ในพริก
dot
มะเขือเทศ
dot
bulletมะเขือเทศสีดา
bulletมะเขือเทศผลใหญ่
bulletมะเขือเทศราชินี
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletจำหน่ายต้นกล้าชนิดต่างๆ
dot
Newsletter

dot
dot
LINK
dot
bulletKasetsart U.
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
dot
เรื่องราวน่ารู้
dot
bulletหญ้าแฝก....หญ้ามหัศจรรย์เพื่อการอนุรักษ์
โรคดาวเรือง

 

โรคใบจุด

 

 

จุดสีน้ำตาลที่ใบ

อาการที่รุนแรง ใบแห้งทั้งหมด

จุดแผลที่ฐานรองดอก

จุดแผลที่ก้านดอก

 

ลักษณะอาการ ใบเริ่มมีอาการเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ ส่วนใหญ่เริ่มจากใบล่างๆก่อน แผลจะขยายใหญ่ หรือจุดน้ำตาลขยายมารวมกัน มักจะเห็นตรงกลางแผลเป็นสีขาว หากใช้แว่นขยายจะเห็นสปอร์ของเชื่อรา โรคนี้จะรุนแรงมากขื้นหากมีการทำลายของหนอนชอนใบร่วมด้วย  อาการที่รุนแรงใบจะแห้ง และรุกลามไปทำลายที่ดอกด้วย

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Altermaria sp.

การป้องกันกำจัด

1.     ตรวจแปรงปลูกดาวเรืองอยู่เสมอ โดยเฉพาะระยะหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ให้สังเกตุอาการระยะแรกๆ เพื่อจัดการฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราได้ทัน

2.     ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันด้วย แอนทราโคล และสลับด้วยสารกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึม เช่น รอฟรัล สกอร์  นูสตาร์ หรืออมิสตา เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสลับกัน ฉีดพ่นสารเคมีเป็นระยะทุกๆ 5-7 วัน และให้ตรวจผลการใช้สารเคมีเสมอๆ หากพบว่ายังมีการระบาดเพิ่ม ให้รีบเปลี่ยน หรือปรึกษาผู้รู้ต่อไป

3.     เชื้อราระบาดมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด

 

โรคเหี่ยวเหลืองดาวเรือง

ลักษณะอาการ เริ่มจากใบดาวเรืองที่อยู่บริเวณโคนต้นแสดงอาการใบเหลือง แห้ง แล้วลามขึ้นมาสู่ส่วนบนจนในที่สุดใบจะเหลืองและแห้งตายไปทั้งต้น ส่วนของลำต้นจะมีลักษณะแบนลีบและเหี่ยว ลำต้นบริเวณคอดินหรือเหนือดินเล็กน้อย มักมีสีแดงหรือสีคล้ำกว่าส่วนอื่น (เชื้อโรคนี้จะเริ่มเข้าทำลายในช่วงหลังจากย้ายปลูก 40-45 วันหลังย้ายปลูก ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเรืองสร้างตาดอก

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Fusarium sp.

การป้องกันกำจัด (เบื้องต้น)

1.     เมื่อพบต้นเป็นโรคให้ถอนทิ้งและเผาทำลาย ห้ามทิ้งในแปลงและแหล่งน้ำเด็ดขาด

2.     หลังจากถอนต้นทิ้งขุดดินบริเวณนั้นตากแดด

3.     การดูแลรักษาแปลงปลูก ในช่วงที่พืชกำลังเจริญเติบโตและก่อนการออกดอกให้หมั่นตรวจแปลง ถ้าพบต้นมีอาการผิดปกติให้รีบทำลายทันที ในกรณีที่ต้นเป็นโรคอยู่ในระยะช่วงที่กำลังลุกลามหรือต้นแสดงอาการเหี่ยวแล้ว เชื้ออาจลุกลามไปยังต้นใกล้เคียง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องถอนต้นที่อยู่ใกล้เคียงกับต้นที่เป็นโรคทิ้งด้วย แม้ต้นนั้นจะยังไม่แสดงอาการก็ตาม

4.     ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่ม เทอร์ราคลอร์, ซุปเปอร์-เอ็กซ์อี, ท็อปซิน, พรอนโต-40

การป้องกันกำจัด (ระยะยาว)

1.     ในการเตรียมแปลงหว่านปูนขาวไถดินพลิกตากไว้ประมาณ 1 เดือน(ถ้าเป็นไปได้หลังจากตากดินแห้งแล้วขังน้ำไว้ในแปลง 7 วันก่อนเตรียมแปลงย้ายปลูก)

2.     วางระบบน้ำในแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดีโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

3.     ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม ในการเตรียมแปลงปลูก

4.     หว่านปุ๋ยหมักบำรุงดินอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

5.     เก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคเผาทำลายห้ามทิ้งในแปลงและทิ้งลงในน้ำ

 

โรคเหี่ยวเขียวดาวเรือง

ลักษณะอาการ เริ่มจากใบดาวเรืองที่อยู่บริเวณยอดด้านบนแสดงอาการเหี่ยวสลด แล้วใบจะลู่ลงเหมือนอาการขาดน้ำหลังจากนั้น 2-3 วันต้นที่เป็นโรคจะแสดงอาการเหี่ยวอย่างเห็นได้ชัดและ ภายใน 4-5 วันต้นดาวเรืองจะตายโดยใบยังคงมีสีเขียวอยู่ (เชื้อโรคนี้จะเริ่มเข้าทำลายในช่วงหลังจากย้ายปลูก 40-45 วันหลังย้ายปลูก ช่วงดาวเรืองสร้างตุ่มตาดอก)

เชื้อสาเหตุ แบคทีเรีย Pseudomona

การป้องกันกำจัด (เบื้องต้น)

1.     เมื่อพบต้นเป็นโรค ให้ถอนทิ้งและเผาทำลายห้ามทิ้งในแปลงและแหล่งน้ำเด็ดขาด

2.     หลังจากถอนต้นทิ้งขุดดินบริเวณนั้นตากแดด

3.     การดูแลรักษาแปลงปลูก ในช่วงที่พืชกำลังเจริญเติบโตและก่อนการออกดอกให้หมั่นตรวจแปลงถ้าพบต้นมีอาการผิดปกติให้รีบทำลายทันที ในกรณีที่ต้นเป็นโรคอยู่ในระยะช่วงที่กำลังลุกลามหรือต้นแสดงอาการเหี่ยวแล้ว เชื้ออาจลุกลามไปยังต้นใกล้เคียง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องถอนต้นที่อยู่ใกล้เคียงกับต้นที่เป็นโรคทิ้งด้วย แม้ต้นนั้นจะยังไม่แสดงอาการก็ตาม

4.     ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม แคงเกอร์-เอ็คซ์, ไฟโตมัยซิน, โคแมก (เป็นกลุ่มสารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดแบคทีเรียในมะนาวสามารถใช้บรรเทาปัญหาโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียได้ระดับหนึ่ง)

การป้องกันกำจัด (ระยะยาว)

1.     ในการเตรียมแปลงหว่านปูนขาวไถดินพลิกตากไว้ประมาณ 1 เดือน (ถ้าเป็นไปได้หลังจากตากดินแห้งแล้วขังน้ำไว้ในแปลง 7 วันก่อนเตรียมแปลงย้ายปลูก)

2.     วางระบบน้ำในแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดีโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

3.     หว่านปุ๋ยหมักบำรุงดินอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

4.     เก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคเผาทำลาย ห้ามทิ้งในแปลงและในน้ำ

5.     ปลูกพืชหมุนเวียนห้ามปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำบริเวณที่เดิมถ้าเป็นไปได้ให้เปลี่ยนสถานที่ปลูกใหม่

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.